top of page

כנס וירטואלי בינלאומי -

האם לסרטן יש תודעה?

״ conscious community,healing cancer״

סימפוזיון אינטרנטי בינלאומי, שעוסק בהיבטים שונים של השאלות :״האם לסרטן יש תודעה?, האם ניתן לרפא סרטן דרך שינוי בתודעה?״.

יום I: הסרטן ושינוי תודעה אישיתיום II: סרטן כתודעה חברתית קהילתיתיום III: סרטן כמשקף את התודעה האנושית האוניברסלית.

נשמע עדויות מאנשים שהצליחו לרפא את המחלה דרך שינוי במצב התודעה,נלמד ממדענים המוכיחים שדרך מחשבות ורגשות אנחנו משפיעים על הבריאות של הגוף,נכיר יזמים ואנשי עסקים המביאים תודעה חדשה לנושאים כלכליים, חברתיים ואקולוגיים.

 

לקבלת הזמנה לפעילויות ועדכונים

הפרטים התקבלו! תודה!

bottom of page